Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Báo cáo ý tưởng đầu tư các dự án tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân và Nội quy,Quy chế Tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017