Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Lãnh đạo tỉnh với Doanh nghiệp và Hợp tác xã

( Cập nhật lúc: 02/06/2020 08:45:35  )

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Giấy mời số 189/GM-UBND ngày 29/5/2020 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Lãnh đạo tỉnh với Doanh nghiệp và Hợp tác xã nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi bộ tài liệu liên quan đến Hội nghị để các sở, ngành, địa phương, đơn vị biết, nghiên cứu. 

Xem chi tiết Bộ tài liệu tại đây!

Tiến Quang
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017