Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019

( Cập nhật lúc: 04/01/2019 10:00:21  )

Thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân và Nội quy,Quy chế Tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 10/TB-SKH&ĐT ngày 04/01/2019 về lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở.Theo đó, tại thông báo đã nêu cụ thể về thời gian, địa điểm, thành phần tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở.

Xem Lịch tiếp công dân chi tiết tại đây!

Ngân Thương

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017