Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Thông tư 11/2019/TT –BKH&ĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 20/03/2020 00:00:00  )

Triển khai thực hiện Thông tư 11/2019/TT –BKH&ĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

 Ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng hết hiệu lực thi hành. Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT đạt hiệu quả, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 20/UBND –KTTCKT ngày 03/01/2020 chỉ đạo Các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư.

(Kèm theo Thông tư số 11/2019/TT–BKH&ĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017