Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông báo về việc tiếp nhận công chức

Xem tiếp


Thông báo về việc tiếp nhận viên chức

Xem tiếp


Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem tiếp


Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem tiếp


Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 (vòng 2)

Xem tiếp


Thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Vòng 2)

Xem tiếp


Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 - Vòng 2

Xem tiếp


Thông báo danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 ký thi tuyển viên chức

Xem tiếp


Thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem tiếp


Thông báo về danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem tiếp

12
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang