Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

( Cập nhật lúc: 05/05/2021 00:00:00  )

Theo Kế hoạch, hình thức tuyển dụng là thi tuyển. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức 04 người. Yêu cầu người dự tuyển có trình độ Đại học trở lên.

- 03 chỉ tiêu thuộc vị trí việc làm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp chuyên ngành hoặc ngành đào tạo (Quản trị kinh doanh; Quản lý xây dựng; Luật kinh tế).

- 01 chỉ tiêu thuộc vị trí việc làm Hành chính - Tổng hợp; chuyên ngành hoặc ngành đào tạo (Hành chính học; lưu trữ học).

- Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 05/5/2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 05/6/2021.

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây!

Hà Phúc

Tin bài mới:


Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020