Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tiếp nhận viên chức

( Cập nhật lúc: 28/12/2022 00:00:00  )

Thông báo về việc tiếp nhận viên chức, xem nội dung chi tiết tại đây!

Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp( 21/10/2021 00:00:00)

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp( 21/10/2021 00:00:00)

Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)( 24/09/2021 00:00:00)

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Vòng 2)( 31/08/2021 00:00:00)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp( 12/08/2021 00:00:00)

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức( 10/08/2021 00:00:00)

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp( 22/07/2021 00:00:00)

Thông báo về danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp( 06/07/2021 00:00:00)

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp( 30/06/2021 00:00:00)

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021( 05/05/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang