Skip Ribbon Commands
Skip to main content

11.262 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 7 năm 2018

( Cập nhật lúc: 31/07/2018 16:50:22  )

(MPI) – Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.262 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 122.097 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6/2018, so với cùng kỳ năm 2017, giảm 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 29,1% về số vốn đăng ký.

 Tình hình ĐKDN trong 7 tháng đầu năm giai đoạn 2014 - 2018. Ảnh: MPI

Trong tháng 7/2018, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 10,84 tỷ đồng, tăng 0,2%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 114.976 lao động, tăng 19,9%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.970 doanh nghiệp, tăng 9,0% so với tháng 6/2018. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 2.442 doanh nghiệp, tăng 7,3% so với tháng 6/2018.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể ghi nhận được trong tháng 7/2018 là 5.530 doanh nghiệp, giảm 14,7%, trong đó có 4.428 doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký và 1.102 doanh nghiệp chờ giải thể. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 7/2018 là 1.085 doanh nghiệp, giảm 1,0% so với tháng 6/2018.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, cả nước có 75.793 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 771.064 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 623.518 lao động, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 2.231.530 tỷ đồng tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 771.064 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.460.466 tỷ đồng với 25.057 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Những tín hiệu trên, cho thấy khung khổ pháp lý thông thoáng cùng những giải pháp quyết liệt của Chính phủ nhằm giải quyết khó khăn, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đã có tác động tích cực lên niềm tin của nhà đầu tư, giúp tăng cường tham gia, đóng góp của khối tư nhân đối với sự phát triển của nền kinh tế.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 18.696 doanh nghiệp, tăng 6,5%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.994 doanh nghiệp, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp thành lập mới, khu vực Đông Nam Bộ đạt cao nhất với 11,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng đạt 10,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Cửu Long đạt 9,3 tỷ đồng/doanh nghiệp;... Khu vực Tây Nguyên có tỷ lệ thấp nhất đạt 6,5 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm 2018, tất cả các vùng lãnh thổ trên cả nước đều có tỷ lệ doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng cao đáng kể. Một trong những nguyên nhân đó là do tác động của việc thực hiện rà soát dữ liệu trên cả nước, dẫn tăng con số doanh nghiệp thuộc tình trạng chờ giải thể.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, một số ngành có tỷ trọng cao đó là: Kinh doanh bất động sản đạt 59,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, gas đạt 58,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 20,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 18,9 tỷ đồng/doanh nghiệp; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đạt 17,5 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Xét tổng thể, một số ngành có xu hướng tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua sự biến động cùng tăng trong tất cả các tiêu chí, đó là: Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác; Giáo dục và đào tạo; Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; Kinh doanh bất động sản; Tài chính ngân hàng và bảo hiểm.

Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, nghệ thuật, vui chơi và giải trí có xu hướng gặp khó khăn, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chỉ tăng nhẹ, trong khi số doanh nghiệp ngừng kinh doanh có đăng ký, ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng. Số lượng doanh nghiệp dự kiến tham gia hoạt động buôn bán thương mại có tỷ trọng là khoảng 34%, lớn hơn so với số doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất, chế tạo hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đây là một điểm cần lưu ý do hoạt động buôn bán thương mại không tạo ra giá trị gia tăng của cải vật chất thực sự cho nền kinh tế.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, các ngành thu hút nhiều lao động nhất là: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 210.185 lao động, chiếm 33,7% trên tổng số lao động đăng ký, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 136.004 lao động, chiếm 21,8%, xây dựng có 67.063 lao động, chiếm 10,8%./.

Theo: Mai Phương - Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017