Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về Quy hoạch tổng thể quốc gia

( Cập nhật lúc: 25/07/2023 00:00:00  )

(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1301/QĐ-BKHĐT ngày 20/7/2023 về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Quyết định, Kế hoạch nhằm mục đích xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 90/NQ-CP của Chính phủ để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030 đề ra; Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chủ trì đánh giá các chỉ tiêu và nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thuộc nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nghị quyết 90/NQ-CP đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật, báo cáo Bộ trưởng xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành; xác định rõ các đơn vị chủ trì triển khai thực hiện, đơn vị phối hợp, tiến độ triển khai thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định đưa ra các nhiệm vụ cụ thể như đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng và tỷ trọng kinh tế số trong GDP cả nước theo định kỳ hằng năm cho thời kỳ đến năm 2030.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các vùng động lực, phát triển các hành lang kinh tế ưu tiên theo hướng tăng cường huy động, sử dụng nguồn lực đầu tư ở Trung ương và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương cùng đầu tư ngân sách vào các hạ tầng dùng chung, hạ tầng liên kết vùng, các công trình hạ tầng kết nối giữa các trung tâm phát triển của địa phương với hệ thống hạ tầng quốc gia.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo mô hình tiên tiến trên thế giới; Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế điều phối vùng để thực hiện liên kết nội vùng và thúc đẩy liên kết giữa các vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Lập quy hoạch và lập kế hoạch thực hiện quy hoạch 05 vùng (Trung du và Miền núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiến độ triển khai thực hiện: đáp ứng đúng tiến độ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023.

Tại Quyết định, Bộ trưởng giao trách nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan thuộc Bộ; giao thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách xem xét, cho ý kiến để hoàn thiện trước khi trình Bộ trưởng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tác giả Tùng Linh)

Tin bài mới:


Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới( 25/07/2023 00:00:00)

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2024( 24/07/2023 00:00:00)

Những nội dung mới của Luật Đấu thầu và Luật Hợp tác xã( 24/07/2023 00:00:00)

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp( 20/07/2023 00:00:00)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ( 17/07/2023 00:00:00)

Ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng( 17/07/2023 00:00:00)

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra( 15/05/2023 00:00:00)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023( 10/05/2023 00:00:00)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài( 09/05/2023 00:00:00)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: hoạt động sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến bước đầu, có thể là tín hiệu tích cực tạo đà cho sự phục hồi( 09/05/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang