Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của Bộ và của Ngành đã đề ra

( Cập nhật lúc: 26/07/2023 00:00:00  )

(MPI) - Phát biểu kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của Ngành nói chung và của Bộ nói riêng là sự đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo và tiên phong; trong quá trình làm việc luôn thực hiện với phương châm này và đã đưa vào Nghị quyết, đó là trong quá trình phát triển lấy người dân làm trung tâm, mọi chính sách phải hướng tới và mang lại hạnh phúc cho người dân; xây dựng văn hóa riêng của Bộ, Ngành là yêu thương chia sẻ, tử tế và tạo sự lan tỏa điều này với xã hội.

 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: MPI

Điểm lại kết quả 6 tháng đầu năm 203 của toàn Ngành và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, các kết quả công việc rất nhiều, phạm vi rất rộng, đòi hỏi cao; chúng ta đã làm được nhiều việc và sắp tới cần tập trung để làm tốt hơn nữa.

Đánh giá chung, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, trong đó có nhiều nhiệm vụ có vai trò, ý nghĩa đối với toàn nền kinh tế và đóng góp lớn và trực tiếp vào kết quả của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 cũng như cả năm và những năm tiếp theo, nhất là trong bối cảnh tình hình phức tạp và khó khăn như hiện nay.

Nhiều nhiệm vụ khó và yêu cầu, đòi hỏi cao, tiến độ rất khẩn trương nhưng Ngành và Bộ đã rất chủ động, cố gắng, nỗ lực để thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình, phối hợp với nhiều cấp, nhiều ngành để kịp thời đề xuất, tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định rất nhiều các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Các ý kiến phát biểu đã nêu bật các kết quả công việc của Bộ đã làm được cũng như nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian tới; đây là sự quyết tâm, trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, của Ngành Kế hoạch và Đầu tư trên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhau phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hòan thành các nhiệm vụ được giao; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Bộ và của Ngành trong thời gian qua.

Chúng ta đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đi đầu trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đây là sự khác biệt, trước đây nói đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ít ai nói đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nhưng đến nay, nói đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư là nói đến chuyển đổi số, Bộ đã xếp số 1 trong các bộ, ngành về chuyển đổi số và nói đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư là nói đến đổi mới sáng tạo; đây chính là sự tiên phong đi đầu của Bộ.

Về các kết quả cụ thể, Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng ta tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước. Các giải pháp, chiến lược chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch... do Bộ tham mưu đều được các cấp có thẩm quyền đánh giá cao.

Đôn đốc các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược của quốc gia, góp phần tích cực vào tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2023; góp phần nâng cao năng lực canh tranh của cả nền kinh tế.

Thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tham mưu các cơ chế chính sách đặc thù của các địa phương, sắp tới là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho 6 vùng theo 6 Nghị quyết của Bộ Chính trị; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, kể cả thu hút FDI, đầu tư trong nước, các dự án huy động xã hội hóa, PPP.

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong cải cách, đổi mới tư duy, nhận thức; tăng cường hợp tác quốc tế; chủ động nghiên cứu, nắm bắt, cập nhật các xu hướng phát triển mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tập trung vào 4 trụ cột được cho là động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới đó là hoàn thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) dự kiến khánh thành và tổ chức triển lãm quốc tế, gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học, tri thức người Việt trong mạng lưới toàn cầu vào tháng 10 tới; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; thúc đẩy các ngành sản xuất mới như hydrogen xanh; chíp bán dẫn.

Làm tốt công tác xã hội, xây dựng văn hóa riêng của Bộ, Ngành đó là yêu thương, chia sẻ và lan tỏa sự nhân ái, tử tế thông qua các hoạt động tri ân, các hoạt động vì người nghèo, người yếu thế…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, cầu thị về một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao vẫn còn chậm tiến độ; một số nhiệm vụ khó, phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp nhiều bộ, cơ quan, mặc dù các đơn vị đã rất chủ động, cố gắng, nhưng vẫn phải trình lại Thủ tướng Chính phủ nhiều lần.

Một số cán bộ, công chức còn chưa nhiệt huyết, chưa sát sao, chưa chủ động với công việc, chưa chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình và đề xuất hướng giải quyết theo tinh thần chủ động, kiến tạo; vẫn còn tình trạng đi theo lối mòn, chưa có tư duy đổi mới, cách làm mới, công tác nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn của một bộ phận công chức, viên chức còn mang tính thụ động, chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Bộ trưởng cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc hiện nay như tình hình doanh nghiệp hiện gặp rất nhiều khó khăn, cần các cơ chế, chính sách kịp thời, thiết thực và hiệu quả để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năng suất lao động, sức cạnh tranh, tính tự chủ, độc lập của nền kinh tế cần tiếp tục được nâng cao.

Thu hút FDI còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án đầu tư lớn, tính lan tỏa cao, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội; khu vực FDI và trong nước còn thiếu liên kết, khuyến khích doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước.

Về các yêu cầu đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2023, với khối lượng công việc lớn, Bộ trưởng đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức người lao động cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất, thể hiện sức mạnh trong ý chí và hành động; tinh thần bản lĩnh trí tuệ đổi mới trong tư duy cách nghĩ, cách làm sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cải cách trong từng công việc dù là nhỏ nhất để duy trì vai trò tiên phong, dẫn đầu trong tham mưu, thực hiện cải cách và phát triển đất nước; chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo, cập nhật các diễn biến, tình hình mới; sự nỗ lực để hoàn thành tốt nhất, hiệu quả nhất các công việc được giao; nâng cao ý chí, nỗ lực quyết tâm.

Với tinh thần đó, bám sát phương châm hành động của Chính phủ "đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo, đổi mới, linh hoạt và hành động quyết liệt, hiệu quả"; bám sát các quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo để tìm ra nguyên nhân, đánh giá các ảnh hưởng đến xã hội; từ đó đề xuất giải pháp chính sách cụ thể, kịp thời và chính xác; luôn chủ động sẵn với các tình huống mới; chủ động nắm bắt và xử lý các kiến nghị, đề xuất vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhanh chóng nhưng phải kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy định.

Thường xuyên đổi mới, cải cách để đáp ứng yêu cầu, không được chủ quan, thỏa mãn mà kế thừa, phát huy, làm tốt hơn các mặt tích cực; cải cách và đổi mới hơn nữa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; cần chú ý đến những yêu cầu mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các đề án, báo cáo trình các cấp có thẩm quyền; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các công việc; nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê để phục vụ tốt hơn cho công việc và đảm bảo giữ được vị trí số 1 trong chuyển đổi số.

Tăng cường và nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ, trong Ngành và với các bộ, ngành, địa phương để thực hiện nhanh, hiệu quả các công việc, bảo đảm các công việc được gắn kết chặt chẽ giữa các chính sách, hỗ trợ mạnh mẽ cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng trong thời gian tới, thu hút đầu tư nhất là đầu tư FDI; tăng cường sự liên kết với các đơn vị có chức năng nghiên cứu, dự báo và thống kê. Các đơn vị nghiên cứu phải năng động, sáng tạo, tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề lớn trong nền kinh tế để chủ động đề xuất.

Đối với các địa phương, Bộ trưởng đề nghị cần đổi mới tư duy, cách làm; chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút đầu tư như đất đai, hạ tầng, quy hoạch; các điều kiện cần cho dự án phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, nhất là dự án công nghệ mới, công nghệ cao; thúc đẩy giải ngân đầu tư công và các đầu tư khác, đặc biệt là các chương trình phục hồi, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Về các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện ngay để có thể hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Một là, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 năm còn lại của giai đoạn 2021-2025.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, nhất là liên quan trong ngành kế hoạch, đầu tư, thống kê, với tầm nhìn dài hạn, tinh thần đổi mới, tiên phong vì sự phát triển chung của đất nước.

Ba là, tăng cường huy động, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, FDI vào phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, coi đây là cơ hội sắp xếp, định hướng, phân bổ không gian, nguồn lực phát triển tạo nên xung lực, động lực phát triển cho giai đoạn tới; tranh thủ tối đa các cơ hội; đảm bảo tiến độ tất cả các quy hoạch đều hoàn thành trước 31/12/2023.

Bốn là, xây dựng kế hoạch năm 2024, báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch 5 năm 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, cơ cấu lại nền kinh tế; tập trung theo các hướng dẫn để triển khai theo đúng quy định.

Năm là, bám sát các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, kinh tế số, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn…

Sáu là, các đơn vị khẩn trương hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, "không được giữ bóng trong chân", chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, công việc, trường hợp có vướng mắc cần báo cáo ngay lãnh đạo Bộ để kịp thời chỉ đạo. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp với lãnh đạo Bộ về tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị bám sát kế hoạch, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành công việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư của các bộ, ngành, địa phương tập trung vào công tác quy hoạch; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tập trung các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho người dân; thành lập tổ công tác ở các địa phương; thúc đẩy đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia; chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện các chính sách an sinh xã hội…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, để đáp ứng sự tin tưởng, giao phó của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, toàn Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê phải tiếp tục nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung để làm tốt công việc được giao, tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển, bắt kịp xu hướng vận động, phát triển mới của thế giới, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta, góp phần cùng cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân từng bước hiện thực hóa khát vọng tương lai, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hoàn thành các mục tiêu đề ra, trước mắt là mục tiêu của năm 2023 và mục tiêu của cả nhiệm kỳ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhanh, bền vững./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tác giả Tùng Linh)
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang