Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Đây là bài toán được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ có được các giải pháp đưa đất nước ta phát triển hơn nữa.

Xem tiếp


Theo Nghị quyết 136/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện đơn giản hóa liên quan đến thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực.

Xem tiếp


Ngày 01/01/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Xem tiếp


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “Năm 2017 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước”.

Xem tiếp


Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của doanh nghiệp và cộng đồng về dự thảo Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, theo dự thảo, năm 2018 sẽ đưa bộ chỉ số này vào thử nghiệm.

Xem tiếp


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP, nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 11/2017. Tại Nghị quyết Chính phủ đã phân công cụ thể các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Xem tiếp


Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Xem tiếp


Phó Thủ tướng khẳng định không có HTX nông nghiệp thì không thể tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực chất là tổ chức lại sản xuất để gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; làm cho nông dân liên kết với nhau trong điều kiện của kinh tế thị trường.

Xem tiếp


Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu

Xem tiếp


Theo Quyết định 1819/QĐ-TTg, mục tiêu trong giai đoạn này là phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giái trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giải nghèo, bảo về môi trường, sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

Xem tiếp

12345
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017