Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

( Cập nhật lúc: 21/10/2021 00:00:00  )

(MPI) – Căn cứ Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 389/BC-CP ngày 10/10/2021 về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, ngày 11/10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 6926/BKHĐT-TH thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

 Ảnh minh hoa. Nguồn: MPI

Tại Văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội và Tập đoàn điện lực Việt Nam (các bộ, cơ quan trung ương và địa phương), trên cơ sở số vốn dự kiến, tổ chức triển khai xây dựng phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022.

Theo đó, về nguyên tắc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lựa chọn danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án dự kiến triển khai trong năm 2022 đảm bảo thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 phù hợp với quy hoạch quốc gia; phù hợp với kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022.

Về thứ tự ưu tiên phân bổ, đối với vốn NSTW trong nước, danh mục nhiệm vụ, dự án bố trí vốn NSTW năm 2022 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao; đáp ứng điều kiện bố trí kế hoạch theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công. Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước tối thiểu bằng số vốn được thông báo tại văn bản.

Đối với vốn nước ngoài nguồn NSTW, dự án đủ thủ tục đầu tư kết thúc Hiệp định trong năm 2022 không có khả năng gia hạn Hiệp định, chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022; Dự án khởi công mới đã ký Hiệp định hoặc dự kiến ký Hiệp định đến ngày 31/12/2021 và có khả năng giải ngân trong năm 2022.

Đối với vốn ngân sách địa phương, theo các nguyên tắc, bố trí vốn quy định, tập trung vào các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, ưu tiên bố trí đủ vốn theo cam kết cho các dự án liên vùng, dự án đường ven biển theo tiến độ thực hiện dự án.

Số vốn kế hoạch đầu tư NSNN năm 2022 nêu tại văn bản là số dự kiến, số vốn kế hoạch chính thức sẽ được Thủ tướng Chính phủ giao trên cơ sở dự kiến phương án phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo yêu cầu tại văn bản, ý kiến của Chính phủ và các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2022; phương án phân bổ NSTW năm 2022.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo các nội dung quy định tại Điều 56 Luật Đầu tư công; dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN cho từng dự án theo ngành, lĩnh vực trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công; rà soát các dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất phù hợp với định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền múi theo quy định để làm cơ sở phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung hướng dẫn nêu trên, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội theo quy định. Trong quá trình triển khai xây dựng Kế hoạch, các đơn vị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang