Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị quán triệt triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc

( Cập nhật lúc: 06/09/2018 10:02:10  )

(MPI) - Ngày 21/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Lê Quang Mạnh tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

 Thứ trưởng Lê Quang Mạnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Phương (MPI)

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh đánh giá về quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua và nhấn mạnh, hệ thống pháp luật đầu tư cho khu vực doanh nghiệp tư nhân chính thức được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2000. Và đến năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong suốt gần 20 năm qua, các văn bản pháp lý cho lĩnh vực này được quy định ở cấp Nghị định đến các văn bản hướng dẫn của các cấp bộ, ngành. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển là trách nhiệm chung của các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như tài chính, đất đai, giáo dục, đào tạo, thông tin, truyền thông…

Để tạo cơ sở pháp lý quan trọng, đầy đủ nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, năm 2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Điều này đánh dấu mốc quan trọng trong việc xác định vị thế hệ thống pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm hướng dẫn các quy định của Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo các Thông tư hướng dẫn chi tiết các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để Luật cũng như các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, đưa ra các kiến nghị trong quá trình thực hiện Luật cũng như các ý kiến góp ý đối với các dự thảo Thông tư. Đồng thời trao đổi các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình triển khai Luật này. Qua đó tiếp tục ban hành các chương trình hỗ trợ để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu tổng quát về những nội dung của Luật và các Nghị định hướng dẫn. Đồng thời trình bày về dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và dự thảo Thông tư Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đưa Luật này thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời đóng góp ý kiến hữu ích cho cơ quan chủ trì xây dựng pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như giúp các các sở, ngành, địa phương hiểu hơn tinh thần, nhiệm vụ triển khai Luật trong thời gian tới./.

Nguồn Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017