Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiều thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018

( Cập nhật lúc: 06/09/2018 09:56:46  )

(MPI) - Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Nghị định, sẽ có một số thay đổi về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018 như: Bổ sung về doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (khoản 4 Điều 4).

Sửa đổi Điều 11 về ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này, kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Nghị định cũng sửa đổi điểm d khoản 1, bãi bỏ khoản 3 Điều 16 về hướng dẫn Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sửa đổi khoản 4 Điều 23 về bản sao hợp lệ các giấy tờ, bao gồm: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bổ sung khoản 6 Điều 25 cho phép doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Đồng thời, Nghị định bổ sung về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Điều 25a). Sửa đổi về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng (Điều 37), đăng ký doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (Điều 38); đăng ký thay đổi với điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (Điều 44); thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Điều 51); công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Điều 55); xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo (Điều 62); trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 63); giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thương mại (Điều 65)./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017