Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Rà soát danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

( Cập nhật lúc: 19/05/2022 00:00:00  )

(MPI) - Ngày 17/5/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 145/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình rà soát danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tại cuộc họp khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan căn cứ nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm đề xuất rõ các nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện thông báo vốn để hoàn thiện thủ tục đầu tư; các nhiệm vụ, dự án chưa đủ điều kiện thông báo vốn theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022; đồng thời, xác định rõ về thời hạn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, bảo đảm trong thời gian sớm nhất; đề xuất phương án xử lý đối với các nhiệm vụ, dự án không đáp ứng tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư đề ra.

Đối với số vốn còn lại không đủ điều kiện thông báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định; trên cơ sở đó, căn cứ nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm đúng quy định.

Đối với các dự án đầu tư đường cao tốc (Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ Km 19 đến Km 53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Hà Giang - Tuyên Quang; Nâng cấp đoạn Km 18 - Km 80 Quốc lộ 4B, Lạng Sơn; Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp cho các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương có đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý và có văn bản đề xuất làm cơ quan chủ quản.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đề xuất danh mục và thông tin, số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình, bảo đảm đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bảo đảm tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội để báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang