Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

( Cập nhật lúc: 14/12/2017 09:17:10  )

Thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên quan triển khai,thực hiện theo đúng quy định./.

Chi tiết Thông tư đính kèm tại đây!

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017