Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ THÁNG 6 NĂM 2022

( Cập nhật lúc: 02/08/2022 00:00:00  )

I. Tình hình đăng ký hợp tác xã tháng 6/2022

1. Tình hình hợp tác xã đăng ký thành lập chung

Số hợp tác xã thành lập mới trong tháng 6/2022 là 221 hợp tác xã, chỉ tăng 0,45% so với tháng 5 năm 2022. Số lao động đăng ký tại các hợp tác xã thành lập trong tháng 6 là 2.837 lao động, giảm 10% so với tháng trước. Số vốn đăng ký của các hợp tác xã thành lập trong tháng 6/2022 khá cao, đạt xấp xỉ 653 tỷ đồng, tăng 51% so với tháng 5 năm 2022.

2. Tình hình hợp tác xã đăng ký thành lập phân theo địa phương

Trong tháng 6 năm 2022 có 10 địa phương không có hợp tác xã đăng ký thành lập là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Hà Nam, Kiên Giang, Lào Cai, Ninh Bình, Điện Biên và Đà Nẵng. Điều này cho thấy số địa phương có số lượng hợp tác xã thành lập trong tháng 6/2022 chiếm 84% cả nước.

Trong tháng 6 năm 2022, số lượng địa phương có số hợp tác xã thành lập từ 10 hợp tác xã trở lên là 7: Bắc Giang (14 hợp tác xã), Sơn La (14 hợp tác xã), Yên Bái (14 hợp tác xã), Hà Nội (14 hợp tác xã), Thanh Hoá (13 hợp tác xã), Quảng Nam (12 hợp tác xã), Tuyên Quang (10 hợp tác xã). Tiếp đó, các địa phương khác đều có số hợp tác xã đăng ký thành lập dưới 10 hợp tác xã.

 Hình 1: Biểu đồ các địa phương có hợp tác xã đăng ký thành lập trong tháng 6/2022

Nếu như trong tháng 5/2022 chỉ có bảy địa phương có số vốn đăng ký đứng đầu cả nước của các hợp tác xã thành lập lớn hơn 20 tỷ đồng thì đến tháng 6/2022 số lượng địa phương có số vốn đăng ký tại các hợp tác xã thành lập lớn hơn 20 tỷ đồng là 11 địa phương gồm: Kon Tum (83,3 tỷ đồng), Hà Nội (72,8 tỷ đồng tăng 175% so với tháng trước), Quảng Ninh (63 tỷ đồng), Hồ Chí Minh (47,5 tỷ đồng), Yên Bái (44,3 tỷ đồng), Đắk Lắk (39,7 tỷ đồng), Bắc Giang (35,1 tỷ đồng tăng 66,3%), Bắc Ninh (33,2 tỷ đồng), Quảng Nam (27,9 tỷ đồng), Đồng Nai (22,7 tỷ đồng), Quảng Bình (20,5 tỷ đồng). Các địa phương còn lại đều có số vốn đăng ký của các hợp tác xã thành lập là dưới 20 tỷ đồng.

 Hình 2: Vốn đăng ký của hợp tác xã thành lập trong tháng 6/2022 theo địa phương

 Về số lao động đăng ký: trong tháng 5/2022 có 11 địa phương có số lượng lao động đăng ký của hợp tác xã thành lập mới từ 100 lao động trở lên, nhưng đến tháng 6/2022 chỉ có 8 địa phương là: Gia Lai (247 lao động), Hà Nội (207 lao động tăng 42,7% so với tháng trước), Thanh Hóa (195 lao động), Quảng Nam (191 lao động), Sơn La (145 lao động), Yên Bái (125 lao động), Bắc Giang (108 lao động), Cà Mau (103 lao động). 55 địa phương còn lại có số lao động đăng ký của hợp tác xã trong tháng chỉ dưới 100 lao động.

Từ thống kê trên cho thấy Hà Nội là địa phương duy nhất có số lượng hợp tác xã thành lập, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký đều đứng trong 3 tỉnh lớn nhất về các tiêu chí này.

 Hình 3: Lao động đăng ký của hợp tác xã thành lập trong tháng 6/2022 phân theo địa phương

3. Tình hình hợp tác xã đăng ký thành lập phân theo lĩnh vực hoạt động

Tương tự tháng 5/2022, trong tháng 6/2022 cũng có 11/17 ngành có số lượng hợp tác xã thành lập mới cho thấy số lượng ngành có hợp tác xã thành lập đã nhiều hơn và ổn định hơn các tháng đầu năm. Các lĩnh vực có số lượng hợp tác xã thành lập nhiều là: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (134 hợp tác xã, giảm 12,4% so với tháng trước), Công nghiệp chế biến, chế tạo (35 hợp tác xã, tăng 25% so với tháng trước), Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (20 hợp tác xã, tăng 43% so với tháng trước). Các ngành nghề còn lại có số lượng hợp tác xã đăng ký thành lập khá ít (dưới 10 hợp tác xã).

Có 03/17 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính không có hợp tác xã nào đăng ký từ tháng 2/2022 đến nay là các ngành: Hoạt động dịch vụ khác; Thông tin và truyền thông; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

 Hình 4: Số lượng hợp tác xã thành lập trong từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2022 theo ngành nghề

So với tháng 5/2022, trong tháng 6/2022, nhóm 5 ngành nghề có số vốn đăng ký cao nhất của các hợp tác xã thành lập lần lượt là: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (472,6 tỷ đồng, tăng 68,2%), Công nghiệp chế biến, chế tạo (104,8 tỷ đồng, tăng 92,3%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (18,4 tỷ đồng, giảm 34,8%); Vận tải kho bãi (15,1 tỷ  đồng, giảm 24,7%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (14,3 tỷ đồng, giảm 37,7%). 5 nhóm ngành này hầu hết là các ngành có số vốn đăng ký cao trong các tháng. Tuy nhiên, trong tháng 5 chỉ có ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản và Công nghiệp chế biến, chế tạo là có vốn đăng ký tăng so với tháng trước.

 Hình 5: Vốn đăng ký hợp tác xã thành lập từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022

Tháng 6/2022 có 2.821 lao động đăng ký tại các hợp tác xã thành lập mới, số lượng lao động khá khiêm tốn đứng thứ tư về số lượng lao động đăng ký từ đầu năm đến nay, giảm gần 11% so với tháng trước.

Ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục là ngành chiếm số lao động lớn nhất với 1.798 lao động tại các hợp tác xã thành lập, nhưng giảm gần 60% so với tháng trước. Trong tháng 6/2022 chỉ có 4 ngành mà các hợp tác xã thành lập mới có số lao động đăng ký lớn hơn 100 lao động là: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản  (1.798 lao động giảm gần 60%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (473 lao động tăng 39%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (221 lao động, tăng 55%); Vận tải kho bãi (121 lao động, giảm 53%).

06 ngành không có hợp tác xã thành lập mới là: Hoạt động dịch vụ khác; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác ; Khai khoáng; Kinh doanh bất động sản; Thông tin và truyền thông; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

 Hình 6: Lao động đăng ký của hợp tác xã từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang