Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

( Cập nhật lúc: 16/12/2021 00:00:00  )

(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT ngày 17/11/2021 về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.

 Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Để triển khai xây dựng Kế hoạch theo đúng tiến độ và thời hạn được giao, ngày 10-11/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, đại diện các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Cùng dự họp có ông Michael Krakowski, Điều phối trưởng Cụm Phát triển Kinh tế bền vững, Cố vấn trưởng Dự án Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ).

Phát biểu tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường Lê Việt Anh cho biết, Quyết định số 1658/QĐ-TTg đặt ra mục tiêu thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, hệ thống quy hoạch quốc gia, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa các-bon trong dài hạn; lấy con người làm trung tâm, giúp giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của con người trước biến đổi khí hậu; khuyến khích lối sống có trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, định hướng thế hệ tương lai về văn hóa sống xanh, hình thành xã hội văn minh, hiện đại hài hòa với thiên nhiên và môi trường; định hướng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, kết cấu hạ tầng thông minh và bền vững; tạo động lực để đầu tư tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế xanh được thúc đẩy bằng tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững.

Với mục đích từng bước cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2022. Đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ của Chiến lược được triển khai hiệu quả, khả thi, có tính liên ngành, liên vùng, tuy nhiên, tiến độ về mặt thời gian xây dựng Kế hoạch hành động cũng vô cùng sát sao.

Ngay sau khi Ban soạn thảo và Tổ biên tập được thành lập, trên cơ sở nội dung của Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu sơ bộ một số nội dung và kế hoạch cụ thể triển khai xây dựng Kế hoạch hành động.

Mặc dù thời gian xây dựng Kế hoạch hành động rất gấp, khối lượng công việc lớn nhưng Vụ trưởng Lê Việt Anh tin rằng, với tinh thần nỗ lực, tích cực của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, sự hỗ trợ thường xuyên từ phía GIZ, Kế hoạch hành động sẽ được xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Hội thảo được nghe các bài trình bày về chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch xây dựng Kế hoạch hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; Đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 và bối cảnh mới; Định hướng xây dựng kế hoạch hành động trong bối cảnh mới - Chuyển đổi xanh và mục tiêu nền kinh tế phát thải ròng bằng 0. Theo Nhóm chuyên gia xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch hướng đến lộ trình hiện thực hóa tăng trưởng xanh gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về cách tiếp cận và định hướng xây dựng kế hoạch hành động 2021-2030, đảm bảo tính khả thi trong công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh; cách xây dựng các hoạt động cụ thể hóa các giải pháp, nhiệm vụ tăng trưởng xanh theo các chủ đề hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; Nâng cao nhận thức, giáo dục, phát triển nhân lực; Huy động nguồn lực tài chính và đầu tư; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động cần được gắn kết theo nhóm hoạt động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và ưu tiên.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận về các nội dung nhằm cể cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ được đề ra tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, đảm bảo tính hiệu quả trong triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như cách tiếp cận, phân loại các nguồn lực tài chính thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2030; xây dựng danh mục chương trình, dự án, đề án ưu tiên thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và ưu tiên với các nhóm hoạt động tương ứng./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang