Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2019

( Cập nhật lúc: 23/09/2019 08:46:32  )

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện Chương trình 135 năm 2019 cho các địa phương triển khai thực hiện.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình 135 năm 2019 là 96.532 triệu đồng được phân bổ để các địa phương thực hiện đầu tư xây dựng 181 công trình/dự án trên địa bàn các xã, thôn 135, bao gồm: 104 công trình giao thông; 43 công trình thủy lợi; 01 công trình điện, 21 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 07 công trình giáo dục; 04 công trình nước sinh hoạt và 01 công trình khác.

 Ảnh: Người dân tham gia xây dựng đường giao thông tại huyện Na Rì

Nhìn chung tiến độ thực hiện chương trình 135 năm 2019 đạt khá, đến nay các địa phương đã thực hiện và giải ngân được 50.545 triệu đồng, đạt 52,4% kế hoạch, trong đó: huyện Chợ Mới có tiến độ thực hiện và giải ngân cao nhất với tỷ lệ giải ngân đạt 74%; huyện Ngân Sơn đạt 73%; huyện Bạch Thông đạt 69%; huyện Na Rì đạt 56%; huyện Pác Nặm đạt 46%; huyện Chợ Đồn đạt 34% và huyện Ba Bể đạt 31%.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện các công trình/dự án theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017