Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

( Cập nhật lúc: 11/09/2020 00:00:00  )

Ngay từ đầu năm 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được các cấp, các ngành trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai chương trình; chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; khẩn trương giao kế hoạch vốn và thực hiện các chương trình/dự án thuộc chương trình; huy động, vận động người dân, doanh nghiệp và toàn thể xã hội tham gia thực hiện chương trình với phương châm “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Qua đó, đến nay cả tỉnh có 03 thôn và 19/110 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Kạn, cả tỉnh có 11/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới); 03 xã đạt từ 15 -18 tiêu chí; 48 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 34 xã đạt dưới 10 tiêu chí và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí; bình quân một xã đạt 11,31 tiêu chí/xã.

Về Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêu chí số 01 về Quy hoạch; 28/96 xã đạt tiêu chí số 02 về Giao thông; 91 xã đạt tiêu chí số 03 về Thủy lợi; 71xã đạt tiêu chí số 04 về Điện; 18 xã đạt tiêu chí số 05 về Trường học; 16 xã đạt tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa; 83 xã đạt tiêu chí số 07 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 67 xã đạt tiêu chí số 08 về Thông tin và truyền thông; 44 xã đạt tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư; 12 xã đạt tiêu chí số 10 về Thu nhập; 29 xã đạt tiêu chí số 11 về Hộ nghèo; 95 xã đạt tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm; 60 xã đạt tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất; 82 xã đạt tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo; 86 xã đạt tiêu chí số 15 về Y tế; 82 xã đạt tiêu chí số 16 về Văn hóa; 18 xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm; 39 xã đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 70 xã đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh.

Hiện nay, các cấp, các ngành và các địa phương đang tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện chương trình, phấn đấu năm 2020 cả tỉnh có thêm 04 xã về đích nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thành phố Bắc Kạn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./. 

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang