Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

( Cập nhật lúc: 23/09/2019 00:00:00  )

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương phân bổ 134.500 triệu đồng vốn đầu tư để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ, giao chi tiết 134.500 triệu đồng vốn đầu tư để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho 305 công trình/dự án các địa phương ngay từ trong tháng 3/2019 và phân bổ, giao chi tiết 23.700 triệu đồng vốn đầu tư để thực hiện 04 dự án thuộc Đề án đặc thù của tỉnh theo Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 02/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trong đầu tháng 9/2019.

Đối với nguồn vốn đầu tư 134.500 triệu đồng được phân bổ ngay từ đầu năm 2019, hiện nay các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình/dự án. Nhưng nhìn chung tiến độ thực hiện và giải ngân chương trình chậm, đến nay mới giải ngân 23.551 triệu đồng, đạt 18% kế hoạch, trong đó: huyện Na Rì và huyện Pác Nặm có tiến độ thực hiện và giải ngân cao nhất với tỷ lệ giải ngân đạt 35%; huyện Ngân Sơn đạt 17%; thành phố Bắc Kạn đạt 12%; huyện Bạch Thông đạt 11%; huyện Chợ Mới đạt 9%; và 02 huyện Chợ Đồn, Ba Bể hầu như chưa thực hiện giải ngân.

 Ảnh người dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì

Đối với nguồn vốn đầu tư 23.700 triệu đồng thực hiện Đề án đặc thù vừa phân bổ trong tháng 9, hiện nay UBND huyện Na Rì và UBND huyện Chợ Đồn đang thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Văn bản số 4510/BNN-VPĐP ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017