Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO KHUNG THUYẾT MINH CHÍNH QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

( Cập nhật lúc: 30/06/2021 00:00:00  )

Sáng ngày 26/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Khung thuyết minh chính Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị do đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì; cùng dự Hội nghị có Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; các Sở, ngành và Đơn vị tư vấn (Liên danh Công ty cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam và Trung tâm điều tra & Quy hoạch đất đai).

Tại Hội nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh) và Đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt về dự thảo Khung thuyết minh chính Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm kịch bản phát triển kinh tế - xã hội; kịch bản phát triển không gian và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực).

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước, hệ thống không gian hài hoà giữa đô thị và nông thôn; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường sống tốt. Đến năm 2050, Bắc Kạn sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động; hệ thống không gian hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường sống tốt; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2021 – 2030 đạt 7,4-7,75%; GRDP bình quân theo giá hiện hành đạt khoảng 61-62 triệu đồng vào năm 2025 và tăng lên đến khoảng 74-75 triệu đồng vào năm 2030. Phương án không gian theo hướng: Phát triển đa dạng - Phát huy bản sắc - Tăng cường liên kết nội vùng và ngoại vùng.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với mục tiêu, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản phát bản triển không gian và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên cần làm rõ thêm một số nội dung quy hoạch (danh mục dự án, định hướng phát triển) để thể hiện sự liên kết với các tỉnh trong vùng, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận Khung thuyết minh chính Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã bám sát quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, thống nhất với mục tiêu phát triển Bắc Kạn nhanh và bền vững; đề nghị tiếp tục nghiên cứu Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn phải đặt trong tổng thể Quy hoạch vùng và cả nước nhưng phải có bản sắc riêng, đồng thời

phải bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Bí thư giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, đồng bộ và hiệu quả cao./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Chiến lược phát triển tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 28/06/2021 00:00:00)

Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/06/2021 00:00:00)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của sở Kế hoạch và Đầu tư.( 28/06/2021 00:00:00)

Công ty Cổ phần Misa tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp( 21/06/2021 00:00:00)

Thông báo về việc khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” ( 21/06/2021 00:00:00)

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2021( 21/06/2021 00:00:00)

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021( 05/05/2021 00:00:00)

Đoàn tư vấn khảo sát hiện trạng để chuẩn bị Dự án phát triển đô thị và chống chịu với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn( 27/04/2021 00:00:00)

Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 25/02/2021 00:00:00)

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên và tặng quà cho các em học sinh khó khăn tại điểm trường Mầm non Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể( 14/01/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang