Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Đấu thầu năm 2017

( Cập nhật lúc: 22/01/2018 09:04:17  )

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 theo yêu cầu tại Công văn số 142/BKHĐT - QLĐT ngày 08/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố lập Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 đối với các công trình, dự án do đơn vị quản lý và phê duyệt.

Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/01/2018 để Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp chung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Tải biểu mẫu tại đây!

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017