Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025

( Cập nhật lúc: 20/09/2022 00:00:00  )

Ngày 02/6/2022, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025.

 Hình ảnh Cụm công nghiệp Huyền Tụng đang hoàn thành mặt bằng

Theo Quyết định, bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014, cụ thể:

 Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Quảng Chu 1; Diện tích: Dự kiến 70,0 ha.

 Vị trí quy hoạch cụm công nghiệp: Tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 Giai đoạn quy hoạch: 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thực hiện công tác quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Quảng Chu 1 theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

          Như vậy, theo Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bổ sung tại các Quyết định: Số 320/QĐ-UBND ngày 25/02/ 2014; số 1399/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 và số 956/QĐ-UBND ngày 2/6/2022, tỉnh Bắc Kạn quy hoạch 22 cụm công nghiệp với diện tích 618,3 ha; đến nay đã thành lập 06 cụm công nghiệp với diện tích 186,4 ha (gồm: Cụm công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới; Cụm công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì; Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn và Cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể).

Trong định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn dự kiến quy hoạch 27 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 904,3 ha (trong đó giai đoạn 2021-2030 thực hiện 676,4ha), nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác( 20/09/2022 00:00:00)

Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch( 20/09/2022 00:00:00)

Cử cán bộ tham gia Hội đồng điều phối vùng trung du miền núi phía Bắc( 20/09/2022 00:00:00)

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang