Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước

( Cập nhật lúc: 06/10/2023 00:00:00  )

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 7276/BKHĐT-TH ngày 05/9/2023 về chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn NSNN, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố:

1. Nghiêm túc, kiểm điểm, chấn chỉnh đối với những hạn chế trong công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2021:

- Đăng ký nhu cầu kế hoạch năm 2021 chưa chính xác, không sát với khả năng thực hiện dẫn đến không phân bổ, giao chi tiết hết kế hoạch hoặc phân bổ chậm, chưa đúng đối tượng theo quy định, phân bổ chưa đúng đối tượng quy định, phân bổ cho dự án đã hết hạn quy định chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần, thậm chí điều chỉnh sau ngày 15/11/2021; giải ngân chậm, không giải ngân hết kế hoạch được giao.

- Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đúng với quy định của Luật Đầu tư công.

- Chưa tổng hợp, báo cáo chính xác số liệu dư ứng trước thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương dẫn đến nhiều dự án ứng trước chưa được bố trí trong kế hoạch vốn để thu hổi.

- Chưa gửi báo cáo tổng hợp về tình hình và số liệu Kế hoạch vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN năm 2021.

2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN để không lặp lại các tồn tại, hạn chế nêu trên trong các năm sau.

3. Triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 22/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5894/UBND-TH ngày 08/9/2023 chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn NSNN và nghiêm túc thực hiện nội dung tại Công văn số 7276/BKHĐT-TH ngày 05/9/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang