Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn tháng 4 năm 2022 giảm 0,07%

( Cập nhật lúc: 18/05/2022 00:00:00  )

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2022 so với tháng 03 năm 2022 giảm 0,07%, trong đó: Nhóm hàng giảm chủ yếu gồm giao thông giảm 0,74%; nhóm  hàng nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,27%, nguyên nhân chủ yếu do giá xăng trong tháng có sự điều chỉnh giảm; các nhóm hàng còn lại cơ bản đều bình ổn không có biến động nhiều về giá.

So với tháng 12 năm trước, chỉ số giá tháng 4 năm 2022 tăng 1,16%; trong đó tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng 7,69%; nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,47%; nhóm hàng lương thực tăng 1,5%; nhóm hàng đồ uống và thuốc lá tăng 1,08%.

Chỉ số giá so với bình quân 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ giảm 1,99%, trong đó có 4 nhóm hàng giảm giá và 9 nhóm hàng tăng giá. Nhóm hàng có mức giảm sâu nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 11,5%; nhóm có mức tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng 16,86%.

                       Biểu Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh

STT

Chỉ số giá tiêu dùng

Tháng 4/2022 so với tháng 3/2022 (%)

Bình quân tháng 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 (%)

 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

99,93

98,01

1

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

100,13

88,50

2

Đồ uống và thuốc lá

100,00

101,58

3

May mặc, mũ nón và giày dép

100,00

99,79

4

Nhà ở và vật liệu xây dựng

99,73

103,36

5

Thiết bị và đồ dùng gia đình

100,06

100,66

6

Thuốc và dịch vụ y tế

100,00

100,23

7

Giao thông

99,26

116,86

8

Bưu chính viễn thông

100,00

99,99

9

Giáo dục

100,00

101,77

10

Văn hóa, giái trí và du lịch

99,98

100,18

11

Hàng hóa và dịch vụ khác

99,98

100,94

Thu Hiền

Tin bài mới:


Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 18/05/2022 00:00:00)

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tháng 4 ổn định( 18/05/2022 00:00:00)

Hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi và phát triển trở lại( 18/05/2022 00:00:00)

Danh mục và lộ trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025( 18/05/2022 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 18/05/2022 00:00:00)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 18/05/2022 00:00:00)

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công do một số Sở, ngành, đơn vị làm chủ đầu tư ( 18/05/2022 00:00:00)

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam( 11/05/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp xã giao Đoàn khảo sát Dự án Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)( 05/05/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang