Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến lược phát triển tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

( Cập nhật lúc: 28/06/2021 00:00:00  )

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 531/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tổng quát “Phát triển khu vực dịch vụ trở thành khu vực chủ chốt, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao, ngang bằng với nhóm các quốc gia phát triển trong ASEAN - 4, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế” và mục tiêu cụ thể “Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 7 - 8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 50% GDP. Trong thời kỳ 2030-2050, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 60% GDP”.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chiến lược đã xác định các định hướng thực hiện theo định hướng chung, theo ngành và theo vùng lãnh thổ. Đồng thời cũng đề ra giải pháp phát triển các ngành dịch vụ giai đoạn 2021-2030, trong đó xây dựng giải pháp phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên như dịch vụ: du lịch, logistics và vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính - ngân hàng và giải pháp phát triển các ngành dịch vụ khác như dịch vụ: khoa học và công nghệ, phân phối, y tế, hỗ trợ kinh doanh, giáo dục và đào tạo.

Chiến lược phát triển dịch vụ đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ, ngành Trung ương, địa phương; yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược trong phạm vi quản lý./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/06/2021 00:00:00)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của sở Kế hoạch và Đầu tư.( 28/06/2021 00:00:00)

Công ty Cổ phần Misa tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp( 21/06/2021 00:00:00)

Thông báo về việc khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” ( 21/06/2021 00:00:00)

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2021( 21/06/2021 00:00:00)

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021( 05/05/2021 00:00:00)

Đoàn tư vấn khảo sát hiện trạng để chuẩn bị Dự án phát triển đô thị và chống chịu với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn( 27/04/2021 00:00:00)

Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 25/02/2021 00:00:00)

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên và tặng quà cho các em học sinh khó khăn tại điểm trường Mầm non Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể( 14/01/2021 00:00:00)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Bắc Kạn( 14/01/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang