Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021

( Cập nhật lúc: 31/08/2021 00:00:00  )

Ngày 03/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021.

Chương trình được ban hành với mục đích, yêu cầu: Tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm; giúp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác phối hợp phải trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Chương trình phối hợp đề ra 04 nội dung, giải pháp chính trong thực hiện phối hợp, đó là: Tổ chức ký kết, quán triệt các văn bản và kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2021; Phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động lớn đến tâm trạng xã hội liên quan đến thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức rút kinh nghiệm; ký kết chương trình phối hợp năm 2022.

Thực hiện Chương trình phối hợp nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động quán triệt, triển khai nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch( 31/08/2021 00:00:00)

Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/08/2021 00:00:00)

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của Quốc hội khóa XV( 31/08/2021 00:00:00)

Quyết định tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) trong Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU( 31/08/2021 00:00:00)

Sửa đổi Hiệp định tài trợ “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do IDA thuộc nhóm WB tài trợ( 31/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” – Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn ( 31/08/2021 00:00:00)

Thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA( 16/08/2021 00:00:00)

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020