Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của sở Kế hoạch và Đầu tư.

( Cập nhật lúc: 28/06/2021 00:00:00  )

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa nền hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Công tác CCHC luôn được công chức, viên chức (CCVC) Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận đối với 356 hồ sơ, trả kết quả 340 hồ sơ đảm bảo 100% đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn, 16 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Trong đó tiếp nhận 37 hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, 319 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến đạt tỉ lệ 89%, tăng 118% so với cùng kỳ. (6 tháng đầu năm 2020 tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là 276/368 hồ sơ đạt 75%)

          Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết tăng đã góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong năm 2021 nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp trong thời gian vừa qua, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra.

Việc triển khai công tác Cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả nhất định. Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC theo đúng kế hoạch; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nêu cao tinh thần trong thực thi nhiệm vụ được giao; tích cực ứng dụng phần mềm quản lý văn bản TD Office trên môi trường mạng trong xử lý công việc, hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh được áp dụng, thực hiện có hiệu quả; 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. người dân và doanh nghiệp đã dần tiếp cận, làm quen và tra cứu thông tin trên môi trường mạng, tìm hiểu trên trang thông tin điện tử nên việc phối hợp giữa các cơ quan và các tổ chức, cá nhân đến đăng ký thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc trao đổi chia sẻ dữ liệu, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng TTĐT; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó, đội ngũ công chức viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực của ngành; tiếp tục hoàn chỉnh các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của ngành theo chỉ đạo. Triển khai thực hiện kịp thời các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời, xây dựng và phát huy hơn nữa chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cùng với việc cải cách tổ chức bộ máy hiệu quả; đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính./.

Hải Yến

Tin bài mới:


Chiến lược phát triển tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 28/06/2021 00:00:00)

Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/06/2021 00:00:00)

Công ty Cổ phần Misa tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp( 21/06/2021 00:00:00)

Thông báo về việc khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” ( 21/06/2021 00:00:00)

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2021( 21/06/2021 00:00:00)

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021( 05/05/2021 00:00:00)

Đoàn tư vấn khảo sát hiện trạng để chuẩn bị Dự án phát triển đô thị và chống chịu với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn( 27/04/2021 00:00:00)

Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 25/02/2021 00:00:00)

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên và tặng quà cho các em học sinh khó khăn tại điểm trường Mầm non Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể( 14/01/2021 00:00:00)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Bắc Kạn( 14/01/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang