Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023

( Cập nhật lúc: 07/02/2023 00:00:00  )

Thực hiện Công văn số 556/UBND-VXNV ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và các quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngày 07/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban Văn bản số 173/SKHĐT-VP về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ cương hành chính. Trong đó quán triệt, đôn đốc công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; không tổ chức du xuân, liên hoan làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ; chấp hành các quy định về văn hóa công sở, tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; thể hiện thái độ giao tiếp và ứng xử chuẩn mực, tôn trọng nhân dân; hướng dẫn tận tình và chính xác khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, nhất là công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và viên chức trực tiếp hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về thủ tục hành chính và các nội dung liên quan.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc tại Kế hoạch số 241/KH-SKH&ĐT ngày 25/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túcđúng quy định của pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Lãnh đạo Sở giao Văn phòng Sở theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra công vụ thường xuyên hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; không xem xét khen thưởng năm 2023 đối với những tập thể, cá nhân vi phạm./.

Phương Thảo
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang