Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 11/08/2023 00:00:00  )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND ngày 11/8/2023 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1. Mục đích: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thông qua các hình thức tuyên truyền, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác PBGDPL.

2. Yêu cầu: Cuộc thi được đảm bảo thiết thực, hiệu quả; huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, phù hợp với hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân; xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp, tổ chức Cuộc thi đạt mục đích đề ra. Phần mềm Cuộc thi hoạt động ổn định, hiệu quả, bảo đảm tối đa an toàn, an ninh thông tin.

3. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

4. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi.

5. Nội dung thi

Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về an ninh mạng và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

6. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn.

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.

7. Thời gian thực hiện

- Từ tháng 8 đến trước 15 tháng 9 năm 2023:

+ Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi;

+ Ban hành Thể lệ Cuộc thi;

+ Xây dựng phần mềm, chuyên trang Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn;

+ Tổ chức phát động Cuộc thi.

- Từ 15/9 đến 15/10/2023: Thời gian diễn ra Cuộc thi.

- Tháng 11/2023: Tổng kết và trao giải.

8. Giải thưởng

- Giải thưởng Cuộc thi, gồm: Giải tập thể và giải cá nhân.

Đối với giải thưởng tập thể: Đảm bảo cơ cấu giải toàn diện, có giải cho các cơ quan cấp tỉnh (được phân chia thành khối chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế), có giải cho cấp huyện, cấp xã để khuyến khích kịp thời các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Số lượng giải thưởng, giá trị giải thưởng đối với tập thể, cá nhân và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi.

Ngày 13/9/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật năm 2023” ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Chi tiết tại đây.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Đội tình nguyện tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến( 07/08/2023 00:00:00)

Tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy( 10/07/2023 00:00:00)

Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy( 10/07/2023 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023( 20/06/2023 00:00:00)

Bắc Kạn tham dự Hội nghị “Kết nối đầu tư Việt Nam - Nhật Bản”( 14/06/2023 00:00:00)

Tổ chức thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Đức Long , huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng( 14/06/2023 00:00:00)

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030( 09/06/2023 00:00:00)

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử( 10/04/2023 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu duy trì kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 ( 06/04/2023 00:00:00)

Thủ tục hành chính nội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 31/03/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang