Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/08/2021 00:00:00  )

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, theo đó cả nước có 2.027 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, trong giai đoạn 2021-2025 cả tỉnh có 65 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 07 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Huyện Chợ Mới – có 09 thôn thuộc 05 xã, gồm: Thôn Nà Đon, xã Thanh Vận; thôn Khuổi Lót, thôn Nà Ngài và thôn Nà Giảo, xã Thanh Thịnh; thôn Nà Quang, thôn Khe Thỉ 1 và thôn Khe Thỉ 2, xã Nông Hạ; thôn Tài Chang, xã Bình Văn; thôn Nà Luống, xã Như Cố.

- Huyện Na Rì – có 13 thôn, tổ thuộc 04 xã, thị trấn, gồm: Thôn Lùng Vạng, thôn Nà Thỏa, thôn Nà Ngoàn, thôn Áng Hin, thôn Lùng Vai và thôn Lủng Pảng, xã Công Minh; thôn Nặm Dắm, thôn Nà Sang và thôn Nà Tát, xã Cường Lợi; thôn Khun Mằn, xã Kim Lư; tổ nhân dân Bản Pò, tổ nhân dân phố B và thôn Khuổi Nằn, thị trấn Yến Lạc.

- Huyện Chợ Đồn – có 15 thôn thuộc 08 xã, thị trấn, gồm: Thôn Bản Quá, thôn Bản Lồm và thôn Lũng Noong, xã Nam Cường; thôn Bó Pia và thôn Khuổi Vùa, xã Quảng Bạch; thôn Bản Cưa, xã Bằng Lãng; thôn Khôn Hên, xã Lương Bằng; thôn Bản Bằng, xã Nghĩa Tá; thôn Nà Mèo, thôn Pác Giả và thôn Cốc Quang, xã Đồng Thắng; thôn Bản Duồng 2, thôn Bản Tàn và thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng

- Huyện Ngân Sơn – có 01 thôn thuộc 01 xã, là thôn Tân Ý II, xã Vân Tùng.

- Huyện Bạch Thông - có 11 thôn thuộc 04 xã, thị trấn, gồm: Thôn bản Mới, thôn Quan Làng, thôn Cốc Bây, thôn Nà Phát và thôn Nà Xe, xã Tân Tú; thôn Đoàn Kết, xã Quân Hà; thôn Nà Chèn và thôn Khuổi Cò, xã Dương Phong; thôn Khuổi Chàm, thôn Khuổi Chả và thôn Khuổi Lừa, thị trấn Phủ Thông.

- Thành phố Bắc Kạn – có 01 tổ của 01 phường, là tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng.

- Huyện Ba Bể - có 15 thôn thuộc 03 xã, gồm: Thôn Nà Cáy, thôn Cốc Pái và thôn Tiền Phong, xã Địa Linh; thôn Nà Ché, thôn Nà Mặn, thôn Bản Pục, thôn Khuổi Mòn, thôn Phja Khao, thôn Khuổi Slưn, thôn Nà Săm, thôn Pác Phai và thôn Nà Chả, xã Thượng Giáo; thôn Nà Dài, thôn Đông Đăm và thôn Lủng Tráng, xã Hà Hiệu.

- Huyện Pác Nặm không có thôn đặc biệt khó khăn, do 10/10 xã đều là xã khu vực III.

Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là một trong những căn cứ để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ( 13/08/2021 00:00:00)

Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025( 13/08/2021 00:00:00)

Bắc Kạn tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022( 13/08/2021 00:00:00)

Đẩy mạnh triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống Covid-19( 12/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)( 06/08/2021 00:00:00)

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022( 05/07/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang