Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/10/2021 00:00:00  )

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó cả nước có 13.222 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm: 11.179 thôn của xã khu vực III; 736 thôn của xã khu vực II, 1.184 thôn của xã khu vực I và 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, trong giai đoạn 2021-2025 cả tỉnh có 648 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó: 35 thôn thuộc xã khu vực I; 30 thôn thuộc xã khu vực II và 583 thôn thuộc xã khu vực I.

Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là một trong những căn cứ để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Uỷ ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 9 tháng đạt 70% kế hoạch năm( 01/10/2021 00:00:00)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 63,5% kế hoạch( 01/10/2021 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các địa phương khu vực Đông Bắc thuộc vùng Trung du miền núi Phía Bắc về công tác quy hoạch( 30/09/2021 00:00:00)

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang