Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/06/2021 00:00:00  )

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, theo đó cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, trong giai đoạn 2021-2025 cả tỉnh có 34 xã khu vực I, 7 xã khu vực II và 67 xã khu vực III. Cụ thể:

- Huyện Chợ Mới – 14 xã, thị trấn:

+ 08 xã khu vực III: Xã Thanh Mai, xã Quảng Chu, xã Mai Lạp, xã Yên Hân, xã Yên Cư, xã Tân Sơn, xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục.

+ 01 xã khu vực II: Xã Thanh Vận.

+ 05 xã, thị trấn khu vực I: Xã Thanh Thịnh, xã Nông Hạ, xã Bình Văn, xã Như Cố và thị trấn Đồng Tâm.

- Huyện Na Rì – 17 xã, thị trấn:

+ 13 xã khu vực III: Xã Dương Sơn, xã Lương Thượng, xã Cư Lễ, xã Liêm Thủy, xã Đổng Xá, xã Xuân Dương, xã Kim Hỷ, xã Văn Minh, xã Quang Phong, xã Văn Vũ, xã Sơn Thành, xã Văn Lang và xã Trần Phú.

+ 02 xã khu vực II: Xã Công Minh và xã Cường Lợi.

+ 02 xã, thị trấn khu vực I: Xã Kim Lư và thị trấn Yến Lạc.

- Huyện Chợ Đồn – 20 xã, thị trấn:

+ 08 xã khu vực III: Xã Đại Sảo, xã Yên Phong, xã Tân Lập, xã Bình Trung, xã Bản Thi, xã Bằng Phúc, xã Xuân Lạc và xã Yên Mỹ.

+ 01 xã khu vực II: Xã Nam Cường.

+ 11 xã, thị trấn khu vực I: Xã Quảng Bạch, xã Bằng Lãng, xã Ngọc Phái, xã Lương Bằng, xã Yên Thịnh, xã Yên Thượng, xã Đồng Lạc, xã Nghĩa Tá, xã Đồng Thắng, xã Phương Viên và thị trấn Bằng Lũng.

- Huyện Ngân Sơn – 10 xã, thị trấn:

+ 09 xã khu vực III: Xã Cốc Đán, xã Thượng Ân, xã Bằng Vân, xã Đức Vân, xã Thượng Quan, các Thuần Mang, xã Hiệp Lực, xã Trung Hòa và thị trấn Nà Phặc.

+ 01 xã khu vực I: Xã Vân Tùng.

- Huyện Pác Nặm – 10/10 xã là xã khu vực III: Xã Bộc Bố, xã Giáo Hiệu, xã Xuân La, xã Nghiêm Loan, xã Cổ Linh, xã Công Bằng, xã Bằng Thành, xã An Thắng, xã Nhạn Môn và xã Cao Tân.

- Huyện Bạch Thông – 14 xã, thị trấn:

+ 08 xã khu vực III: Xã Cao Sơn, xã Vũ Muộn, xã Sỹ Bình, xã Vi Hương, xã Lục Bình, xã Nguyên Phúc, xã Mỹ Thanh và xã Đôn Phong.

+ 01 xã khu vực II: Xã Tân Tú.

+ 05 xã, thị trấn khu vực I: Xã Quân Hà, xã Cẩm Giàng, xã Quang Thuận, xã Dương Phong và thị trấn Phủ Thông.

- Huyện Ba Bể - 15 xã, thị trấn:

+ 11 xã khu vực III: Xã Bành Trạch, xã Cao Thượng, xã Chu Hương, xã Khang Ninh, xã Mỹ Phương, xã Nam Mẫu, xã Phúc Lộc, xã Quảng Khê, xã Đồng Phúc, xã Yến Dương và xã Hoàng Trĩ.

+ 02 xã khu vực II: Xã Địa Linh và xã Thượng Giáo.

+ 02 xã, thị trấn khu vực I: Xã Hà Hiệu và thị trấn Chợ Rã.

- Thành phố Bắc Kạn – 08/08 xã, phương là xã khu vực I: Phường Sông Cầu, phường Đức Xuân, phường Phùng Chí Kiên, phường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Huyền Tụng, phường Xuất Hóa, xã Dương Quang và xã Nông Thượng.

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những căn cứ để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Chiến lược phát triển tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 28/06/2021 00:00:00)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của sở Kế hoạch và Đầu tư.( 28/06/2021 00:00:00)

Công ty Cổ phần Misa tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp( 21/06/2021 00:00:00)

Thông báo về việc khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” ( 21/06/2021 00:00:00)

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2021( 21/06/2021 00:00:00)

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021( 05/05/2021 00:00:00)

Đoàn tư vấn khảo sát hiện trạng để chuẩn bị Dự án phát triển đô thị và chống chịu với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn( 27/04/2021 00:00:00)

Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 25/02/2021 00:00:00)

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên và tặng quà cho các em học sinh khó khăn tại điểm trường Mầm non Khưa Quang, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể( 14/01/2021 00:00:00)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Bắc Kạn( 14/01/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang