Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đầu tư hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể

( Cập nhật lúc: 13/10/2021 00:00:00  )

Hồ Ba Bể là di tích danh thắng Quốc gia đặc biệt của Việt Nam, điểm du lịch khám phá, trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2021-2024, tỉnh Bắc Kạn đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể.

 Ảnh hồ Ba Bể

Ngày 04/11/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể, với tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng. Quy mô đầu tư bao gồm: Tuyến ĐT254 đoạn Km105+00 - Km112+600, chiều dài khoảng 7,6 km, quy mô đường cấp VI - miền núi; Xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thay thế cầu treo Pác Ngòi cũ; Tuyến ĐT254 - thôn Cốc Tộc, chiều dài khoảng 3,5 km, quy mô đường giao thông nông thôn loại B. Thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Tuy nhiên, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể để tăng cường để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, đến ngày 13/7/2021, Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND. Theo đó, tuyến ĐT254 đoạn Km105+00 - Km112+600 được điều chỉnh sang mặt đường bê tông nhựa; tuyến ĐT254- thôn Cốc Tộc được điều chỉnh từ đường giao thông nông thôn loại B chiều dài 3,5 km, sanh quy mô cấp đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD của Bộ xây dựng, chiều dài khoảng 0,5 km; bổ sung tuyến đường Nam Mẫu - Quảng Khê được đầu tư nâng cấp với chiều dài 6,5 km và bổ sung thiết kế các công trình có điểm nhấn về kiến trúc phục vụ phát triển du lịch. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh 185 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024.

Đây là một trong các Dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn, cùng với các Dự án tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; tuyến đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ góp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới./.

Phương Thanh
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang