Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

( Cập nhật lúc: 22/01/2018 15:44:57  )

Thực hiện Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan thực hiện Luật Đầu tư.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2017 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/01/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bản mềm gửi về địa chỉ Email: dangkykinhdoanh.dt@backan.gov.vn, mọi vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh, SĐT: 0209.3871.789.

Tải biểu mẫu báo cáo tại đây!

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017