Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Công văn số 556/UBND-VXNV ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và các quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngày 07/02/2023

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, ngày 03/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 145/KH-SKH&ĐT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Xem tiếp


(MPI) - Trong tháng 01/2023, cả nước có 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 68,6 nghìn lao động, tăng 0,7% về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 5,2% về số lao động so với tháng 12/2022. So với cùng kỳ năm trước, giảm 16,6% về số doanh nghiệp, giảm 48,5% về số vốn đăng ký và giảm 11% về số lao động.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 860/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023, ngày 26/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Tuyên truyền Luật Biển Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 9 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái tổ chức bàn giao nhà cho gia đình ông Lý Đình Dương và gia đình ông Lý Văn Thạo thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang