Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2505/UBND-TH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ đã được phép mở cửa hoạt động bình thường trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, ngày 17/4/2020

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Xem tiếp


Trong những tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020, đôn đốc các dự án công nghiệp triển khai theo kế hoạch

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp


Ngày 31/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT về việc quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Xem tiếp


Ngày 31/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT về hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương

Xem tiếp


Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 02 năm 2020 so với tháng trước giảm 0,36% và bình quân 2 tháng đầu năm tăng 4,77% so với cùng kỳ năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 669/UBND-KTTCKT về thực hiện Công văn số 762/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017