Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Xem tiếp


UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Xem tiếp


Ngày 24/5/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 2683/BKHĐT- QLĐT quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Xem tiếp


Ngày 20/3/2018, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch (theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) tổ chức cuộc họp thẩm định Dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Thực hiện quy định của pháp luật về Tiếp công dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2018 của Sở như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và Công văn số 1322/BKHĐT-QLQH ngày 08/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch.

Xem tiếp


Chiều ngày 13/3/2018, UBND tỉnh đã tổ chức họp bàn về Kịch bản tăng trưởng từng quý năm 2018 của tỉnh. Đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan và đại diện Ban KTNS - HĐND tỉnh.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017