Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ –TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

Xem tiếp


Ngày 24/5/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực trong đấu thầu.

Xem tiếp


Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Xem tiếp


Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Bắc Kạn; Vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Xem tiếp


Vừa qua, Chi bộ sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan

Xem tiếp


Ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ mười đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019.

Xem tiếp


Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong năm 2018, lực lượng thanh tra ngành Kế hoạch & Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành kế hoạch, đầu tư

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017