Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020), với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách là thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan.

Xem tiếp


Ngày 15 và ngày 16/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Xem tiếp


Ngày 29/6/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 907/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nội dung chính như sau:

Xem tiếp


Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo về kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công 5 năm 2021-2025, trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Xem tiếp


Vừa qua, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem tiếp


Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2505/UBND-TH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ đã được phép mở cửa hoạt động bình thường trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, ngày 17/4/2020

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017