Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

( Cập nhật lúc: 27/09/2021 00:00:00  )

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể.

Theo đó, tên của dự án điều chỉnh: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Mục tiêu đầu tư bổ sung của dự án: Cải thiện mạng lưới giao thông, hình thành kết nối liên vùng, khai thác tiềm năng du lịch hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang.

 Hình ảnh minh họa

Tổng chiều dài tuyến bổ sung 19 km, kết nối từ Ba Bể, Bắc Kạn sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn khoảng 15 km, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 4 km); điểm đầu tuyến giao với ĐT 258 tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể; điểm cuối tuyến giao với QL 279 tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng mức đầu sau điều chỉnh là 2.837,809 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách tỉnh là 277,809 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là 2.560 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Năm 2020- 2025.

 Đây là một trong số các dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2020-2025, sau khi tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang được hoàn thành sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn; đồng thời góp phần thúc đẩy liên kết vùng Trung du và miền núi phía Bắc./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương cho các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 75.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 196.332 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang