Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/08/2022 00:00:00  )

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X nhiệm kỳ 2021-2025 đã thông qua Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2025 biểu quyết thông qua Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND

Nội dung quy định định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

Định mức hỗ trợ các huyện thực hiện nông thôn mới

 

STT

 

Nội dung hỗ trợ 

Ngân sách nhà nước (%)

Vận động, huy động nguồn lực khác tối đa (%)

Tổng số  (hỗ trợ tối thiểu)

Trong đó:

Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa

Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu

1

Hệ thống đường huyện

73,5

70

3,5

26,5

2

Bến xe khách

73,5

70

3,5

26,5

3

Trung tâm y tế

73,5

70

3,5

26,5

4

Trường Trung học phổ thông

73,5

70

3,5

26,5

5

Trung tâm văn hóa thể thao

73,5

70

3,5

26,5

6

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên

73,5

70

3,5

26,5

7

Chợ trung tâm

73.5

70

3,5

26,5

8

Công trình thu gom xử lý chất  thải; công trình nước sạch tập trung

73,5

70

3,5

26,5

Định mức hỗ trợ các xã thực hiện nông thôn mới

 

STT

 

Nội dung hỗ trợ 

Ngân sách nhà nước (%)

Vận động, huy động nguồn lực khác tối đa (%)

Tổng số (hỗ trợ tối thiểu)

Trong đó

Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa

Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu

1

Đường giao thông xã, thôn, liên thôn

73,5

70

3,5

26,5

2

Đường giao thông ngõ, xóm

73,5

70

3,5

26,5

3

Đường giao thông nội đồng

73,5

70

3,5

26,5

4

Hệ thống thuỷ lợi nội đồng

73,5

70

3,5

26,5

5

Trường học

95

70

25

5

6

Trạm y tế

95

70

25

5

7

Nhà Văn hoá xã

90

70

20

10

8

Trung tâm thể thao xã

73,5

70

3,5

26,5

9

Nhà Văn hoá thôn

73,5

70

3,5

26,5

10

Khu thể thao thôn

73,5

70

3,5

26,5

11

Công trình thu gom xử lý chất  thải; Các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

73,5

70

3,5

26,5

12

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số ở nông thôn.

95

70

25

5

13

Hệ thống lưới điện nông thôn

95

70

25

5

14

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã theo quy định

95

70

25

5

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 29/7/2022./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025( 03/08/2022 00:00:00)

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025( 03/08/2022 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn( 03/08/2022 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 03/08/2022 00:00:00)

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 03/08/2022 00:00:00)

Cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 03/08/2022 00:00:00)

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 03/08/2022 00:00:00)

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025( 03/08/2022 00:00:00)

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 ( 03/08/2022 00:00:00)

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ( 03/08/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang