Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn giám sát IFAD làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường, có sự tham gia (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu

( Cập nhật lúc: 21/10/2021 00:00:00  )

Chiều ngày 5/10/2021, Đoàn Giám sát IFAD đã đến làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường, có sự tham gia (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Ảnh Đoàn Giám sát IFAD làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phần dự họp, về phía Đoàn Giám sát IFAD có Ông Francisco Pichon, Giám đốc Chương trình quốc gia IFAD, Trưởng đoàn Giám sát; Ông Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Chương trình quốc gia IFAD, Chuyên gia thể chế và tài chính nông thôn; Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chuyên gia tài trợ chuỗi giá trị và giao đất lâm nghiệp; Bà Rachele Arcese, cán bộ Chương trình quốc gia IFAD, Chuyên gia M&E, mục tiêu giảm nghèo và hòa nhập xã hội và các cán bộ của Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn.

Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có Ông Lương Văn Thống, Phó Trưởng Ban thực thi dự án CSSP Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng phòng Kinh tế ngành; Bà Đồng Thị Nhuần, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại và các thành viên Ban thực thi dự án CSSP Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Tại cuộc họp, Ông Lương Văn Thống đã báo cáo về kết quả triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường, có sự tham gia (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2021; lộ trình triển khai MOP-SEPD giai đoạn 2021-2023. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Ban chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) cấp huyện; điều chỉnh Sổ tay hướng dẫn thực hiện lập kế hoạch MOP-SEDP cấp xã; hỗ trợ triển khai công tác lập, thẩm định kế hoạch MOP-SEDP của 52 xã thuộc 4 huyện trong vùng dự án (Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Năm và Na Rì); hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng của dự án.

Thảo luận tại cuộc họp, Đoàn Giám sát IFAD tập trung trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư về lồng ghép các nguồn vốn để triển khai dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2021-2025; lộ trình nhân rộng quy trình lập MOP-SEDP ra các xã ngoài vùng dự án trong thời gian còn lại, kinh phí triển khai lập kế hoạch MOP-SEDP đối với các xã ngoài vùng dự án; việc huy động Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn vào đào tạo quy trình lập kế hoạch MOP-SEDP cho cán bộ cấp xã, huyện.

 Phát biểu kết thúc cuộc họp, Ông Francisco Pichon, Giám đốc Chương trình quốc gia IFAD, Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong triển khai thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường, có sự tham gia (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban điều phối dự án CSSP tỉnh triển khai hiệu quả việc nhân rộng quy trình lập kế hoạch MOP-SEDP ra các xã ngoài vùng dự án theo đúng mục tiêu và tiến độ của dự án./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025( 21/10/2021 00:00:00)

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 21/10/2021 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 09 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021”( 21/10/2021 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND các huyện, thành phố về nội dung Phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội( 21/10/2021 00:00:00)

Rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022( 21/10/2021 00:00:00)

Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Khê- Khang Ninh, huyện Ba Bể ( 21/10/2021 00:00:00)

Điều chỉnh tỷ lệ vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho các địa phương( 21/10/2021 00:00:00)

Đầu tư hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể( 13/10/2021 00:00:00)

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch ( 13/10/2021 00:00:00)

Tập trung phòng, chống dịch COVID -19, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội( 11/10/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang