Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 9 tháng đạt 70% kế hoạch năm

( Cập nhật lúc: 01/10/2021 00:00:00  )

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 năm 2021 tăng 3,14% so với tháng trước; cộng dồn 9 tháng tăng 6,34%, trong đó: Ngành khai khoáng tăng 2,53%; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,25%; ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 17,04% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,44%.

 Xưởng tuyển nổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm giá trị ước đạt 1.016, 8 tỷ đồng, tăng 7,01% so cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 289,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so cùng kỳ; Công nghiệp chế biến ước đạt 645,1 tỷ đồng, tăng 6,81% so cùng kỳ; Công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 49,6 tỷ đồng, tăng 12,87% so cùng kỳ; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 32,6 tỷ đồng, tăng 10,53% so cùng kỳ./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/10/2021 00:00:00)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 63,5% kế hoạch( 01/10/2021 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các địa phương khu vực Đông Bắc thuộc vùng Trung du miền núi Phía Bắc về công tác quy hoạch( 30/09/2021 00:00:00)

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang