Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương cho các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 27/09/2021 00:00:00  )

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban thành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

.

 Hình ảnh thi công Công trình Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Na Rì của tỉnh Bắc Kạn

với huyện Bình Gia và huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn

diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, Tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương là 2.875,2 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các chương trình, dự án ODA là 248,537 tỷ đồng); dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh điều hành là 225,64 tỷ đồng, bằng 10% tổng mức vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước được phân bổ.

Nghị quyết giao kế hoạch vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương cho 7 chương trình, dự án ODA chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, bao gồm:

1. Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn sử dụng vốn vay của Nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là 126,380 tỷ đồng.

2. Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc Kạn (giai đoạn II sử dụng vốn vay của Nhà tài trợ  Ngân hàng Thế giới (WB) là 6,750 tỷ đồng.

3. Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần đường sử dụng vốn vay của Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB) là 2,500 tỷ đồng.

4. Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP) sử dụng vốn vay của Nhà tài trợ Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) là 70,670 tỷ đồng.

5. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập sử dụng vốn vay của Nhà tài trợ  Ngân hàng Thế giới (WB)  là 4,505 tỷ đồng.

6. Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả sử dụng vốn vay của Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB) là 5,678 tỷ đồng.

7. Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn sử dụng vốn vay của Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB) là 32,054 tỷ đồng./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 75.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 196.332 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang