Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/09/2022 00:00:00  )

Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ủy quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 09/9/2022, Sở Xây dựng Bắc Kạn ban hành Quyết định số 113/QĐ-SXD về việc phê duyệt và ban hành các tập hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể gồm các công trình sau:

1. Nhà văn hóa xã (kí hiệu: VHX-250).

2. Nhà văn hóa xã (kí hiệu: VHX-200).

3. Nhà văn hóa xã (kí hiệu: VHX-150).

4. Nhà văn hóa xã (kí hiệu: VHX-100).

5. Nhà văn hóa thôn (kíhiệu: VHT-80A).

6. Nhà văn hóa thôn (kí hiệu: VHT-80B).

7. Nhà văn hóa thôn (kí hiệu: VHT-50A).

8. Nhà văn hóa thôn (kí hiệu: VHT-50B).

9. Nhà văn hóa thôn (kí hiệu: VHT-50C).

10. Nhà văn hóa thôn (kí hiệu: VHT-30A).

11. Nhà văn hóa thôn (kí hiệu: VHT-30B).

12. Nhà lớp học Mầm non quy mô 01 phòng (kí hiệu: MN-01).

13. Nhà lớp học Mầm non quy mô 02 phòng (kí hiệu: MN-02).

14. Nhà lớp học Mầm non quy mô 03 phòng (kí hiệu: MN-03).

15. Nhà lớp học Tiểu học quy mô 01 phòng (kí hiệu: TH-01).

16. Nhà lớp học Tiểu học quy mô 02 phòng (kí hiệu: TH-Q2).

17. Nhà lớp học Tiểu học quy mô 03 phòng (kí hiệu: TH-03).

18. Nhà vệ sinh công cộng quy mô 01 phòng (kí hiệu: WC-01).

19. Nhà vệ sinh công cộng quy mô 02 phòng (kí hiệu: WC-02).

20. Các hạng mục bể xử lý, bể chứa của các công trình cấp nước sinh hoạt nông  thôn, gồm: Bể xử lý, quy mô 2m3, 5m3, 10m3, 20m3 (kí hiệu: BXL-02, BXL-05,  BXL-10,  BXL-20); Bể chứa, quy mô 2m3, 5m3, 10m3, 20m3 (kí  hiệu: BCN-02, BCN-05, BCN-10, BCN-20).

21. Nhà chợ chính của Chợ nông thôn, quy mô 01 tầng, diện tích 150m2 (kí hiệu: NC-150).

22. Nhà chợ chính của Chợ nông thôn, quy mô 01 tầng, diện tích 200m2 (kí hiệu: NC-200).

23. Nhà chợ chính của Chợ nông thôn, quy mô 01 tầng, diện tích 250m2 (kí hiệu: NC-250).

24. Nhà hỗn hợp, mô hình xử lý rác thải sinh hoạt cấp xã, quy mô diện tích mặt bằng khoảng 112m2 (kí hiệu: MT).

Thu Hiền

Tin bài mới:


Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác( 20/09/2022 00:00:00)

Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch( 20/09/2022 00:00:00)

Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025( 20/09/2022 00:00:00)

Cử cán bộ tham gia Hội đồng điều phối vùng trung du miền núi phía Bắc( 20/09/2022 00:00:00)

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang