Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19

( Cập nhật lúc: 09/03/2020 10:24:11  )

Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 669/UBND-KTTCKT về thực hiện Công văn số 762/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư các vấn đề phát sinh liên quan đến doanh nghiệp để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời giải quyết, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh triển khai thủ tục đầu tư các dự án…; đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các hoạt động hỗ trợ (nếu có) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/3/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Mạc Bưởi
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang