Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022

( Cập nhật lúc: 05/07/2021 00:00:00  )

Ngày 05/7/2021, Ban Thực thi dự án CSSP - Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch MOP-SEDP năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Lương Văn Thống, Phó Trưởng Ban Thực thi CSSP Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, cán bộ Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh; Sở Công Thương; Ban Điều phối dự án CSSP các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn và Na Rì; Tổ công tác lập kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện và Chuyên gia hỗ trợ lập kế hoạch MOP-SEDP.

 Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo, cán bộ của Ban Thực thi dự án CSSP Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban điều phối dự án CSSP tỉnh và Sở Công Thương chia sẻ định hướng triển khai công tác lập kế hoạch MOP-SEDP năm 2022; Chuyên gia hỗ trợ lập hoạch MOP-SEDP thông qua quy trình hướng dẫn lập kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện, cấp xã. Theo đó, quy trình lập kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện gồm 5 bước: Bước 1- Chuẩn bị, đánh giá hiện trạng và dự báo sơ bộ; Bước 2- Hội nghị định hướng kế hoạch; Bước 3- Xây dựng kế hoạch năm tiếp theo; Bước 4- Hội nghị kế hoạch cấp huyện; Bước 5- Cập nhật, hoàn thiện, thông qua, ban hành kế hoạch. Quy trình lập kế hoạch MOP-SEDP cấp xã gồm 6 bước: Bước 1- Công tác chuẩn bị lập kế hoạch; Bước 2- Hội nghị cấp xã và thu thập thông tin; Bước 3- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch; Bước 4- Hội nghị lập kế hoạch cấp xã; Bước 5- Cập nhật và hoàn thiện kế hoạch; Bước 6- Hoàn thiện, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến về nội dung, quy trình lập kế hoạch và thời gian tiến hành lập kế hoạch tại các xã.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Thống, Phó Trưởng Ban Thực thi dự án CSSP Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện, xã trong việc thực hiện các mục tiêu của dự án. Yêu cầu UBND các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn và Na Rì triển khai lập kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện, xã theo đúng nội dung, quy trình lập MOP-SEDP được Ban Chỉ đạo dự án CSSP phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-BCĐ ngày 09/6/2021, Quyết định số 724/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2021 và Công văn số 972/SKHĐT- TH ngày 25/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Thời gian các huyện gửi kế hoạch MOP-SEDP năm 2022 của địa phương về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất vào ngày 10/8/2021. Đồng thời, đồng chí Lương Văn Thống đề nghị UBND các huyện kiện toàn Tổ công tác lập kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện, xã, thôn và xây dựng tiến độ chi tiết công tác lập kế hoạch MOP-SEDP cho từng xã và gửi về Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh, Ban Thực thi dự án CSSP - Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 9/7/2021 để theo dõi, giám sát./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO KHUNG THUYẾT MINH CHÍNH QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050( 30/06/2021 00:00:00)

Chiến lược phát triển tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 28/06/2021 00:00:00)

Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/06/2021 00:00:00)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của sở Kế hoạch và Đầu tư.( 28/06/2021 00:00:00)

Công ty Cổ phần Misa tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp( 21/06/2021 00:00:00)

Thông báo về việc khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” ( 21/06/2021 00:00:00)

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2021( 21/06/2021 00:00:00)

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021( 05/05/2021 00:00:00)

Đoàn tư vấn khảo sát hiện trạng để chuẩn bị Dự án phát triển đô thị và chống chịu với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn( 27/04/2021 00:00:00)

Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 25/02/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang