Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh

( Cập nhật lúc: 09/10/2023 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-TU ngày 02/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các của Trung ương và của tỉnh. Sáng 09/10/2023, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh. Đến dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại điểm cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham gia học tập các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nghe lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các Ban: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản sau: Kết luận số 57-KL/TW,ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kế hoạch số 189-KH/TU,ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW; Thông  tin  về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (9/2023); Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Công văn số 1674-CV/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW,ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị; Kết luận số 58-KL/TW,ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Công văn số 1637-CV/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Chỉ thị số 29-CT/TU,ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch của Ban Thường  vụ  Tỉnh  ủy  về  thực  hiện  Kết  luận  số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Công văn số 1629-CV/TU ngày 27/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 06-QĐ/BCĐ, ngày 19/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Qua học tập các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh, lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham mưu cụ thể hoá các quy định của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh./.

Phương Thảo
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang