Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch

( Cập nhật lúc: 31/08/2021 00:00:00  )

Sáng ngày 19/8/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch. Dự Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng; Chủ nhiệm các ủy ban Quốc hội và các Bộ trưởng, Lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.

                      Hình ảnh Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu

        tại Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch (Ảnh TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau khi Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch năm 2017, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết, chỉ đạo triển khai nhưng việc tổ chức thực hiện chưa đạt tiến độ như mong muốn. Do vậy, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp tiếp tục triển khai Luật Quy hoạch hiệu quả, thực chất và đúng tiến độ.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn về triển khai lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 đã được các cấp có thẩm quyền ban hành cơ bản đầy đủ và đồng bộ để các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác quy hoạch. Dự kiến năm 2021, có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 1/6 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022. Sau khi được phê duyệt, các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 sẽ thay thế cho 19.285 quy hoạch các loại phải lập cho thời kỳ trước khi Luật Quy hoạch được ban hành. Các Bộ, ngành, địa phương đã từng bước chuyển đổi linh hoạt hoạt động quản lý nhà nước phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, theo hướng “Chính quyền là một thể thống nhất”, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng, thông thoáng với điều kiện kinh doanh đơn giản hóa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từng bước bãi bỏ quy hoạch về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, thay thế bằng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo nguyên tắc minh bạch, công khai. Nội dung và chất lượng quy hoạch sẽ được cải thiện đáng kể so với trước đây, việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch khắc phục được sự chồng chéo, xung đột giữa các quy hoạch riêng lẻ; nâng cao sự gắn kết chiến lược – quy hoạch- kế hoạch- đầu tư; mở ra các cơ hội, không gian phát triển mới, hình thành các ngành nghề, đầu tư, kinh doanh mới; đảm bảo mục tiêu phát triển cân đối, hiệu quả, bền vững giữa các ngành, vùng lãnh thổ và cả nước.

Mặc dù, bước đầu đã đạt được các kết quả quan trọng nêu trên nhưng tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Việc triển khai lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp với nội dung cơ bản là thống nhất lập một quy hoạch trên một địa bàn tỉnh (thay thế cho khoảng 50 quy hoạch ngành, lĩnh vực trước đây), tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực còn có cách hiểu khác nhau, dẫn đến triển khai chậm và lúng túng. Việc phối hợp và chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp giữa các Bộ, ngành và địa phương chậm và còn nhiều hạn chế; chưa thúc đẩy được tỉnh liên kết vùng, còn tư duy cục bộ trong quản lý và phát triển; tính linh hoạt, sáng tạo còn yếu. Việc xác định nguồn vốn cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành còn chưa thống nhất, chưa bảo đảm nguồn lực cho công tác quy hoạch do các quy hoạch này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch.

 Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình lập các quy hoạch, trong đó có khó khăn vướng mắc về yêu cầu lấy ý kiến đối Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai và Phương án phát triển cụm công nghiệp trước khi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương; việc phối hợp trong công tác lập Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng, và Quy hoạch quốc gia; nguồn vốn lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành...

 Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác quy hoạch (Ảnh Trần Hải) 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch như sau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; tập trung nghiên cứu xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành trong tháng 9/2021 các văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và sắp xếp, phân bổ không gian theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị của các Bộ, ngành và địa phương với những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tế, bổ sung cho Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các nước. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các  quy hoạch cần bám sát thực tiễn, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; bám sát tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Bộ, ngành trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành trung ương tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các Nghị định phù hợp với tình hình để nâng cao chất lượng các quy định, đơn giản thủ tục, tiết kiệm thời gian, hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2021; Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở giữ liệu quốc gia về quy hoạch, đảm bảo không lãng phí, tập trung, thống nhất, chuyên sâu. Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch các cấp, nâng cao vai trò người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng của các quy hoạch theo hướng kết nối vùng, kết nối quốc gia. /.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/08/2021 00:00:00)

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của Quốc hội khóa XV( 31/08/2021 00:00:00)

Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021( 31/08/2021 00:00:00)

Quyết định tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) trong Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU( 31/08/2021 00:00:00)

Sửa đổi Hiệp định tài trợ “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do IDA thuộc nhóm WB tài trợ( 31/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” – Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn ( 31/08/2021 00:00:00)

Thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA( 16/08/2021 00:00:00)

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020