Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các địa phương khu vực Đông Bắc thuộc vùng Trung du miền núi Phía Bắc về công tác quy hoạch

( Cập nhật lúc: 30/09/2021 00:00:00  )

Sáng ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương khu vực Đông Bắc thuộc vùng Trung du miền núi Phía Bắc về công tác quy hoạch. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hứa Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

 Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Tiểu vùng Đông Bắc giữ vị trí quan trọng đặc biệt với vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước về nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng và an ninh. Tuy có nhiều lợi thế nhưng 7 tỉnh khu vực Đông Bắc vẫn chưa thể cân đối được ngân sách mà chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách của Trung ương. Đặc biệt còn những tỉnh có khoảng cách khá xa về mức sống và thu nhập của người dân trong khu vực với những vùng, miền trong cả nước.

Bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua, thực trạng phát triển cho thấy các địa phương trong Tiểu vùng phát triển vẫn còn có những hạn chế và bất cập; những khó khăn, trở ngại vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng; phát triển chưa có bước đột phá để khẳng định thực sự ngành nào là ngành kinh tế mũi nhọn kéo đoàn tầu phát triển kinh tế của từng địa phương và Tiểu vùng. Thiếu các doanh nhân giỏi và đội ngũ lao động có tay nghề, tính chuyên nghiệp.

Trước những thực trạng và yêu cầu phát triển mới, những vấn đề đặt ra đối với Tiểu vùng Đông Bắc là phải làm thế nào để phát triển tương xứng với tiềm năng, đuổi kịp và hòa nhập với sự phát triển chung của cả nước. Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018, các tỉnh đang triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những vấn đề đặt ra phải được nhìn nhận một cách toàn diện từ quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển để xây dựng được bản quy hoạch của từng địa phương bảo đảm phát triển Tiểu vùng và từng địa phương một cách nhanh chóng, hài hòa, bền vững và có tính liên kết.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày khái quát tình hình triển khai Luật quy hoạch tại các tỉnh vùng Đông Bắc, các khó khăn, vướng mắc, định hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch. Đến nay tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành thẩm định và đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh; tỉnh Tuyên Quang đã lấy xong ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương lân cận trong vùng, đang tiếp thu, hoàn thiện quy hoạch tỉnh để trình thẩm định; còn lại 5 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang và  Cao Bằng, đã lập được khoảng từ 60% - 80% nội dung của quy hoạch tỉnh.

Mặc dù, bước đầu đã đạt được các kết quả quan trọng nêu trên, nhưng tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Việc triển khai lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp với nội dung cơ bản là thống nhất lập một quy hoạch trên một địa bàn tỉnh (thay thế cho khoảng 50 quy hoạch ngành, lĩnh vực trước đây), tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực còn có cách hiểu khác nhau, dẫn đến triển khai chậm và lúng túng. Việc phối hợp và chia sẻ thông tin liên ngành, liên cấp giữa các Bộ, ngành và địa phương chậm và còn nhiều hạn chế; chưa thúc đẩy được tỉnh liên kết vùng, còn tư duy cục bộ trong quản lý và phát triển; tính linh hoạt, sáng tạo còn yếu.

Vụ Quản lý quy hoạch kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch như sau: Ủy ban nhân dân các tỉnh triển khai quyết liệt việc tổ chức lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 thuộc thẩm quyền, trình phê duyệt trước 31/12/2022; chỉ đạo cơ quan tư vấn khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh theo hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh tại Văn bản số 5746/BKHĐT-QLQH ngày 30/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang tiến hành ngay việc rà soát, thực hiện bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch liên quan đến đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng, Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Đức Anh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo đề xuất quan điểm, mục tiêu và khung định hướng cho các tỉnh trong vùng trong việc xây dựng quy hoạch cấp địa phương nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch cấp tỉnh với quy hoạch cấp vùng, với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan đến địa bàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Cũng tại Hội nghị, Đại diện Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày các tham luận về định hướng phát triển hạ tầng giao thông; định hướng phát triển, quản lý và khai thác rừng; hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh và áp dụng GIS trong lập quy hoạch tỉnh tích hợp.

Phát biểu thảo luận, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 7 tỉnh khu vực Đông Bắc thống nhất cao với các nội dung tham luận và dự thảo được trình bày tại Hội nghị; đồng thời báo cáo về tiến độ, những thuận lợi, vướng mắc trong công tác xây dựng quy hoạch tỉnh.

 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Về phía tỉnh Bắc Kạn, tại Hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên đã báo cáo công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn cơ bản đáp ứng theo đúng tiến độ, dự kiến đến tháng 12/2021 xin ý kiến các Bộ, ngành trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh trong vùng; Quý I/2021 trình Hội đồng thẩm định trung ương, thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, đồng chí Đinh Quang Tuyên đã kiến nghị các Bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia để các địa phương có cơ sở triển khai lập quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa quy hoạch các cấp; tham mưu cho Chính phủ có cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với tỉnh Bắc Kạn có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước (73,4%); ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo sinh kế cho người dân sống trong vùng được Bộ, ngành trung ương lựa chọn là khu vực an ninh chính trị; đối với giao thông đường bộ, đề nghị bổ sung tuyến kết nối ngang từ Bắc Kạn sang Lạng Sơn và Tuyên Quang và bổ sung tuyến đường sắt từ Thái Nguyên lên Chợ Mới, Bắc Kạn để tăng cường liên kết vùng, vận chuyển hàng hóa, gia tăng giá trị sản xuất; ngoài ra, trong định hướng quy hoạch ngành quốc gia, đề nghị bổ sung tỉnh Bắc Kạn là trung tâm chế biến kim loại màu để phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, chuyên gia cao cấp, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh đánh giá cao ý kiến của các địa phương, đặc biệt là ghi nhận ý kiến của tỉnh Bắc Kạn có nhiều thông tin hữu ích đối với Bộ, ngành trung ương trong quá trình lập quy hoạch. Đồng thời đồng chí Cao Viết Sinh nhấn mạnh, làm sao để công tác quy hoạch lần này trở thành khát vọng phát triển; mục tiêu của các địa phương phải gắn với mục tiêu chung của cả nước là đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển và có thu nhập cao. Để làm được điều đó, các địa phương phải xác định mốc thời gian cụ thể để bắt kịp mục tiêu chung của cả nước; tăng cường, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương để xây dựng quy hoạch tỉnh đồng thời cùng với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành quốc gia và tránh sai sót, phải điều chỉnh sau khi các quy hoạch cao hơn được ban hành.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, việc xây dựng quy hoạch tỉnh của các địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu, có 2/7 tỉnh đã lập xong quy hoạch, theo đánh giá của Vụ Quản lý quy hoạch khu vực Đông Bắc hiện nay là Tiểu vùng đang triển khai với kết quả đạt được tốt nhất về công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tuy nhiên, nhìn chung công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch còn chậm, chưa đáp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ.

Để đảm bảo xây dựng được bản quy hoạch có chất lượng, đẩy nhanh được tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, vừa phải đảm bảo kết nối, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Bộ, ngành trung ương và với các địa phương khác trong vùng để đảm bảo quy hoạch tỉnh đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia và mang lại hiệu quả cao nhất.

Tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang khẩn trương rà soát, bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch. Tỉnh Bắc Giang cung cấp đầy đủ Hồ sơ phục vụ công tác rà soát quy hoạch, khẩn trương phối hợp hoàn thiện quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Tuyên Quang khẩn trương tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh trình Hội đồng thẩm định; 5 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang và  Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh, sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh nhằm đáp ứng công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thời kỳ 2021-2030.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương giao Vụ Quản lý quy hoạch tiếp thu ý kiến của các địa phương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập quy hoạch tỉnh; thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh nhằm sớm hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh của các địa phương./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể( 27/09/2021 00:00:00)

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương cho các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 75.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang