Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/09/2022 00:00:00  )

Chiều ngày 15/9/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng cấp tỉnh và 8 điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Công Hoà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã báo cáo tóm tắt công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được thành lập, kiện toàn ở các cấp. Các sở, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Sau khi trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022, phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Các sở, ngành cũng đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền. Các đơn vị, địa phương đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiệntheo quy định.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn NSTW năm 2022 tỉnh Bắc Kạn được giao thực hiện các CTMTQG là 863.916 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 621.468 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 242.448 triệu đồng. Đến nay, tổng kế hoạch vốn NSNN năm 2022 tỉnh Bắc Kạn đã phân bổ là 858.745 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn NSTW là 820.607 triệu đồng (đạt 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và nguồn vốn đối ứng NSĐP (cấp tỉnh) là 38.138 triệu đồng; còn 43.309 triệu đồng (vốn sự nghiệp) chưa phân bổ, hiện tỉnh đang khẩn trương xem xét, phân bổ.

Tại Hội nghị, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã báo cáo tóm tắt việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được phân công, các địa phương báo cáo việc triển khai giao kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Hội nghị đã thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

 Đồng chí Trần Công Hoà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên thường trực

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các Sở, ban, ngành, sự cố gắng của các địa phương. Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa, sớm xây dựng, tham mưu các văn bản đã giao theo thẩm quyền trong tháng 9/2022. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát danh mục, giao kế hoạch năm 2022 và phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật./. 

Thu Hiền

Tin bài mới:


Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác( 20/09/2022 00:00:00)

Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch( 20/09/2022 00:00:00)

Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025( 20/09/2022 00:00:00)

Cử cán bộ tham gia Hội đồng điều phối vùng trung du miền núi phía Bắc( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang