Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 21/02/2020 08:28:07  )

Thực hiện Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, ngày 15 tháng 1 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-KH&ĐT về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng tốt yêu cầu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng trong việc triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; hiện đại hoá hoạt động cơ quan đảm bảo nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao ý thức, nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện các dịch vụ công. Ngoài ra, Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC nhằm góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao năm 2020, bám sát chương trình nhiệm vụ công tác thường xuyên của Sở để đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra.

Đối với 6 nhiệm vụ cụ thể của cải cách hành chính là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính, Kế hoạch đề ra các nội dung công việc cụ thể, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện; thời gian hoàn thành theo quy định./.

Hải Yến
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang